BIO dává smysl – nám i přírodě.

Amylon je součástí každoroční osvětové a informační kampaně zaměřené na podporu ekozemědělství a biopotravin v České republice. Tato kampaň je organizována Ministerstvem zemědělství již od roku 2005.

PROČ ZVOLIT BIO?

Ekologické zemědělství je systém pěstování a produkce potravin, který dbá na životní prostředí, je ohleduplný k okolním rostlinám a živočichům, neplýtvá přírodními zdroji a zajišťuje dobré podmínky při chovu hospodářských zvířat.

Tato filozofie je nám Velmi blízká, proto jsme se také před víc, než deseti lety rozhodli vstoupit na trh s Bio potravinami. Dnes vyrábíme 27 Bio produktů.

Přehled produktů naleznete zde: https://www.amylon.cz/cz/produkty/bioprodukty/