Proč zařadit BIO výrobky do jídelníčku?

V dnešní uspěchané době mnozí z nás zapomínají na pravidelnou, pestrou a plnohodnotnou stravu z kvalitních potravin. Právě dobře nastavený a vyvážený jídelníček je jeden z faktorů, který bychom měli všichni dodržovat, abychom se cítili dobře a fit.

Současná doba s sebou nese změny stravování. Každým rokem jsou BIO výrobky populárnější, přesto někteří lidé se těmto výrobkům brání. Často za tím stojí nedostatečná informovanost označení BIO výrobků, horší dostupnost a vyšší cena těchto výrobků. Jedná se především o čerstvé, chutné a autentické potraviny, které respektují přirozené přírodní cykly.

Bio výrobky se prezentují jako konečný produkt rostlinné a živočišné produkce pocházející z ekologického hospodářství. Veškeré bio suroviny z ekologického hospodářství musejí podléhat přísným kritériím a poté jsou na ně vystavené platné certifikáty dle evropské legislativy. Ekologické zemědělství nevyužívá žádná průmyslová hnojiva a chemické látky, tj. pesticidy. Naopak se při pěstování a chovu v ekologickém zemědělství používají přírodní procesy, respektive statková hnojiva, zelené hnojení, kompost, dostatečné prostory pro ustájení zvířat, s přístupem na pastvu nebo volným výběhem. To vše vede k šetrnému a příznivému vztahu k půdě, která je živější. Půda obhospodařována ekologicky obsahuje žížaly, nejrůznější přirozené mikroorganismy a mnohem lépe vsakuje a zadržuje vodu.

Závěrem je důležité podotknout, že největší preferencí BIO potravin je chuť a složení bio výrobků. Seznam složek uvedený na obalech potravin je co možná nejkratší a nejsrozumitelnější, tzv. transparentní.